:سرمایه گذاری 

گارودمانا ، نقش مهمی در ترویج انواع فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بازارهای داخلی و بین المللی برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی است. شرکت املاک و سرمایه گذاری گارودمانا روی سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های سنتی و سرمایه گذاری های مدرن تمرکز می کند.

سرمایه گذاری های سنتی متمرکز است بر سرمایه گذاری در ابزارهای مالی با درآمد ثابت ، بازارهای سهام، بازار تبادل ارزهای خارجی، بازار کالا و بازار مشتقات. سرمایه گذاری های مدرن متمرکز است بر سرمایه گذاری در هنر مدرن ، الماس، فرش های ایرانی ، مجموعه های پول، سکه، تمبر ،  فسیل و سنگ های نادر و ماشین های کلاسیک. 

  تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت املاک و سرمایه گذاری گارودمانا  1391  ©