پروژه ها:

ما افتخار می کنیم که در طول هفت سال موفق گذشته قادر به خدمت به مشتریان گرامی و حرفه ای های صنعت با منش نیک و خدمات با کیفیت بالا بوده ایم. ما برای اعتمادی که بر ما و کار ما گذاشته اید تا اینکه شرکت املاک و سرمایه گذاری قابل اعتماد و حرفه ای شما باشیم ارزش می نهیم. 

پروژه ها
پروژه ها

۱۳۸۶ ,  ۱۳۸۵

در سال های ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ خدمات لیست کردن ، بازاریابی و فروش بصورت خصوصی و خدمات کارگزاری املاک برای بیش از بیست ملک با ارزش بازاری بیش از ۵ .۴ میلیون دلار ارائه شد 

۱۳۸۷ 

در سال ۱۳۸۷، سرمایه گذاری در پرتفوی سهام به ارزش صد هزار دلار با توجه به رکود جهانی با موفقیت با بازده خالص ۳۳٪ اداره شد. 

۱۳۸۸

در سال ۱۳۸۸، سرمایه گذاری در پرتفوی سهام به ارزش صد پنجاه هزار دلار با موفقیت با بازده خالص ۴۳٪  اداره شد، با توجه به اینکه

.بازگشت شاخص بازار فقط  ٪۱۵ بود

۱۳۸۹

 در سال ۱۳۸۹، بیش از پنج میلیون دلار از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با ابزار اوراق قرضه بدون ریسک و توافق نامه های سرمایه گذاری ویژه با بازده بیش از ۳۶% درصد با توجه به اینکه بازگشت اوراق قرضه بدون ریسک بازار فقط ٪۱۸ بود اداره شد. 

 ۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰، بیش از یک میلیون دلار از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با ابزار اوراق قرضه بدون ریسک و توافق نامه های سرمایه گذاری ویژه با بازده بیش از %۲۴ درصد با توجه به اینکه بازگشت اوراق قرضه بدون ریسک بازار فقط %۱۷ بود اداره شد. همچنین، در این سال، با توجه به وضعیت بازار و نیاز مشتریان، بیش از دو میلیون دلار معاملات ارزهای خارجی ثبت شد. در سال۱۳۹۰، بیش از سه میلیون دلار سرمایه گذاری در بازار املاک و خرید و فروش املاک با موفقیت و با بازگشت ۵۰  تا ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری نقدی انجام شد.  

۱۳۹۱ 

در سال ۱۳۹۱، سرمایه گذاری در پرتفوی سهام به ارزش صد هزار دلار با بازده بی نظیر ۳۶% در مقایسه با بازده بازار۱۹.۹٪ انجام شد. در این سال سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش نیم میلیون دلار با نرخ بازگشت ۲۰٪ و معاملات ارزی بیش از پانصد هزار دلار انجام شد. همچنین مدیریت املاک ملک قدیمی با موفقیت صورت گرفت. ساخت و ساز ملکی به ارزش شش میلیون دلار تحت مدیریت، سرمایه گذاری و کنترل می باشد. در سال ۱۳۹۱  خدمات املاک و لیست کردن ، بازاریابی و فروش بصورت خصوصی و ارزش گذاری املاک برای املاکی با ارزشی بیش از پنج میلیون دلار به مشتریان خصوصی ارائه شد.

۱۳۹۲

در سال۱۳۹۲ ، سرمایه گذاری در پرتفوی سهام بورس دبی به ارزش صد و پنجاه هزار دلار با موفقیت با بازده خالص ۱۲۱٪  اداره شد، با توجه به اینکه بازگشت شاخص بازار فقط ۱۱۸٪ بود ، سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش پنجاه هزار دلار با بازده بیش از ٪۲۶ درصد با توجه به اینکه بازگشت اوراق قرضه بدون ریسک بازار فقط ٪۱۷ بود اداره شد.  مدیریت املاک به ارزش سی میلیون دلار، و ساخت و ساز ملکی به ارزش شش میلیون دلار تحت مدیریت، سرمایه گذاری و کنترل می باشد. همچنین خدمات املاک و لیست کردن ، بازاریابی و فروش بصورت خصوصی و ارزش گذاری املاک به مشتریان خصوصی با ارزش دارایی بیش از ۲۵  میلیون دلار ارائه شده است.

۱۳۹۳

 در سال۱۳۹۳ ، سرمایه گذاری در پرتفوی سهام بورس دبی به ارزش سیصد و پنجاه هزار دلار انجام شده است. با توجه به اینکه سال گذشته سالی موفق بوده است انتظار میرود که امسال نیز سالی ویژه و موفق باشد. سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش بیست هزار دلار ، مدیریت املاک به ارزش سی میلیون دلار، و ساخت و ساز ملکی به ارزش هفت میلیون دلار تحت مدیریت، سرمایه گذاری و کنترل می باشد. همچنین خدمات املاک و لیست کردن ، بازاریابی و فروش بصورت خصوصی و ارزش گذاری املاک به مشتریان خصوصی ارائه میشود.

۱۳۹۴

Click here to edit this text.

 تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت املاک و سرمایه گذاری گارودمانا  1391  ©